Det kristna uppdraget fortsätter trots Corona

 Media över hela världen fylls av nyheter på grund av pandemin med Corona viruset och den risk som den gör för utsatta grupper i vårt samhälle. Vår kyrka är en del av samhället och tar därför sin del av ansvaret för att inte sprida virussmittan vidare. Som samhället i stort, är församlingen också olika mogen att förstå allvaret. Nästan hela Europa har någon form för mötesförbud från 500 ner till 5 personer.

Bland alla hälsoråd som sjundedagsadventisterna haft och delat med sig, och som vi är så stolta över, finns också smittskyddsråd. Enligt vår syn är det självklart att vi som församling visar lojalitet mot alla riskgrupper och mot all hälsopersonal genom att undvika att mötas i grupp för närvarande.

Vår Herre välsignar en sådan hållning mer än att vi försöker visa “tro” genom att förringa pandemins risker. I Bibeln finns det många historier om människor som var instängda under vissa tider. Vi tänker på historien om Paulus som satt i husarrest i två år eller Johannes som skrev Uppenbarelseboken från fängelset. Poängen är att det glada budskapet inte blev inspärrat trots husarrest och fängelse.

Många Adventkyrkor i hela Europa är och kommer att vara stängda veckorna framåt beroende på pandemins utveckling. Gudstjänster genom streamingtjänster kommer säkert bli normen de kommande veckorna.

Temporär karantän

Borås Adventkyrkas församlingsstyrelse har beslutat att sätta våra lokaler i temporär karantän till och med  den 29 augusti 2020. Denna extraordinära åtgärd görs för att minska riskerna till en vidare spridning av Coronaviruset mellan medlemmarna och minska riskerna för äldres och övriga riskgruppers hälsa som vi har i vår församling och i vår närhet.

Vi rekommenderar och uppmuntrar församlingsmedlemmar till att man möts via video- eller telefonsamtal (t.ex. Skype, WhatsApp, Zoom.us eller liknande program) tills ny information ges genom denna hemsida eller genom mail-utskick från styrelsen. (Se styrelseprotokollet 20200317 för bakgrund till beslut och som skickats ut till er som har registrerad mailadress hos församlingen).

Var med via nätet

Här finns resurser för dig som vill vara med via internet: Resurser

För vidare information och uppdateringar

Vi uppdaterar denna sida kontinuerligt när ny information finns för vår församling. Läs även mer på unionens hemsida: www.adventist.se