Borås Adventkyrkas styrelse har efter dialog tagit beslut att lördagens program den 14/3 med sabbatsskola och gudstjänst ställs in för att minska risken för smittspridning mellan kyrkobesökare. Vi återkommer under veckan med besked om vad som sker med nästa sabbats bibelstudie och gudstjänst den 21/3.

Söndagens årsmöte den 15/3 kommer ställas in på obestämd tid utifrån samma riskbedömning, vi återkommer med ny tid när det anses mer lämpligt ur ett hälsoperspektiv.

Vid frågor kring dessa åtgärd är ni välkomna att ringa teamväst eller ngn av oss som är medlemmar i församlingsstyrelsen