Ge en gåva

Nu när du inte kan ge en gåva kontant kan du ge på följande sätt:

Postgiro  38 20 44 – 6
Swish 123 593 55 15

Skriv vad gåvan gäller samt belopp
F : Församlingen, exempel F100 om du ger 100kr till församlingen
S : Sabbatsskolan, exempel S100 om du ger 100kr till insamlingen under sabbatsskolan
R : Rikskollekt + månad, exempel R5 100 om du vill ger 100kr till rikskollekten för maj månad