Adventistsamfundet grundades officiellt den 21 maj 1863 i USA. Världsvitt har Adventistsamfundet ca 15 miljoner medlemmar, varav ca 2 800 medlemmar i Sverige fördelade på 36 församlingar. Ordet advent betyder ankomst och syftar till vår väntan på Jesu andra ankomst.
Några saker som utmärker oss:

Sabbaten
Adventister skiljer sig från andra kristna genom att de firar sabbaten på lördagen, den ursprungliga sjunde dagen i den Judisk-kristna almanackan.
 
Vuxendop
Adventkyrkan tillämpar vuxendop vilket även leder till medlemskap i församlingen. Dopet skall vara ett aktivt ställningstagande, en viljeyttring att ta emot Guds frälsning, vilket utesluter dop av spädbarn.
 
Hälsa
Betoningen på betydelsen av den kroppsliga hälsan har varit kännetecknande för samfundet sedan det bildades, och det driver drygt 170 sjukhus och hälsocenter runt om i världen.
 
Mer information hittar ni om oss på Svenska Adventistsamfundets hemsida eller på vår internationella hemsida.