Detta är lite om Borås adventkyrkas och församlings historia. För er som är intresserade av sjundedagsadventisternas historia globalt och vilka vi är så finns mer på adventistsamfundets hemsida här.

 
Adventisterna har som många andra frikyrkor och väckelserörelser från 1800-talet sin början i Amerika. Adventistsamfundet grundades officiellt den 21 maj, 1863, och hade då redan ca 3500 medlemmar.  Budkapet kom till Sverige via de skandinaviska immigranter som utvandrat till Amerika och 1880 grundades den första Adventkyrkan i Sverige, i Grythyttan.

Juli 1891, efter samfundets årskonferens i Grythyttan, kom de första adventist predikanderna till Borås. Konferensens ordförande, pastor Olof Johanson, reste tillsammans med evangelisten A Hellgren till Borås, som då var en småstad med omkring 8000 invånare. Man reste ett missionstält och höll möten till mitten av september. En skara människor forsatte efter dessa möten samlas regelbundet för att fira sabbat, och den lilla församlingen var född. En av dem som påverkats av dessa fösta möten – August Johansson, tidigare föreståndare i baptistförsamlingen i Borås – valdes sedan till den fösta föreståndaren i församlingen. August Johansson levde dock bara omkring ett år efter detta, och insomnade endast 40 år gammal. Församlingen blev då en tid utan ledare, men medlemmarna fortsatte samlas och församlingen bestod och växte

Församlingen 1920

1926 köpte adventistsamfundet det redan existerande Hultafors hotell i Bollebygd. Det fanns där till en början akutsjukhus, innan Borås fick en riktig akut mottagning. Hultafors blev då kurort och badsanatorium för rehabilitering samt för reumatiska patienter. Det såldes dock 2002 till privat aktör på friskvårds- och rehabiliteringsområdet.

Hultafors

En del medlemmar idag minns säkert evangelisten Erik Erenius. 1940 började han sin verksamhet i Borås. Det berättas att folk strömmade till hans möten, och fyllde först upp Blåbandslokalen när de hölls där tills folk inte ens kunde komma in, och senare Folkets Hus B-sal.
Adventisterna i Borås använde alltså dessa lokaler främst – och även hantverksföreningens lokal vid stora torget – när de samlades på sabbaterna, i brist på en egen kyrka att samlas i. En av dem som döptes av Erenius tidigare möten, Gunnar Gimbler, blev en av drivkrafterna bakom förverkligandet av drömmen om en egen kyrka.

Erik Erenius döper

Gunnar hittade tomten på Gustav Adolfsgatan 7 och efter många böner och rikliga insamlingar, köpte så församlingen genom sällskapet Sanningens Härold – som hade hand om samfundets ekonomiska områden – tomten av Lamber Wetterlund den 15:e mars 1956 för 40000 kr. Bygget påbörjades 8 år senare då spaden äntligen kunde sättas i jorden den 5:e november 1964, högtidligt gjort av pastor Gösta Wiklander. Arkitekt Lindell från Husqvarna, som även tidigare planerat adventisternas kyrka i Helsingborg, ritade så kyrkan.

Nuvarande kyrkan byggs - 3/4 1965

Lördagen den 18:e december 1965 kl 15:00 hölls invigningsgudstjänst i Borås Adventkyrka med Paul Sundqvist som talare. Borås Adventkyrka var nu invigd och blev så en av de första adventistförsamlingarna i Sverige med modern kyrka.

Invigningsgudstjänst - 18/12 1965 kl 15:00

En tillbyggnad till Adventkyrkan skedde sedan under 80-talet och invigdes 2:a juni 1984, och är den högra halvan av kyrkan från ingången.

Utbyggnaden av Borås Adventkyrka