Ge en gåva

Nu när du inte kan ge en gåva kontant kan du ge på följande sätt:

Postgiro38 20 44 – 6 Postgirot avslutas vid årsskiftet. Använd Bankgiro istället
Swish 123 593 55 15
Bankgiro: 5567-5516

Skriv vad gåvan gäller samt belopp
F : Församlingen, exempel F100 om du ger 100kr till församlingen
S : Sabbatsskolan, exempel S100 om du ger 100kr till insamlingen under sabbatsskolan
R : Rikskollekt + månad, exempel R5 100 om du vill ger 100kr till rikskollekten för maj månad